«Η ΠΡΟΟΔΟΣ»

Σας καλωσορίζουμε στη νέα ιστοσελίδα του Γεωργικού Σωματείου Αγίας Παρασκευής Λέσβου «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»!!!

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το Σωματείο μας και το σκοπό μας, να διαβάζετε τα τελευταία μας νέα, να ενημερώνεστε για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων μας  και να βρίσκετε πλούσιο υλικό από τις δραστηριότητές μας.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέο υλικό. Μέσω της επιλογής Επικοινώνησέ μαζί μας, περιμένουμε τις εντυπώσεις σας και τις ιδέες σας. Όποιος διαθέτει σε ηλεκτρονική μορφή παλιές φωτογραφίες ή υλικό από τις δραστηριότητες του Γεωργικού Σωματίου και το Πανηγύρι του Ταύρου, θα ήταν ιδιαίτερη χαρά μας να τα μοιραστείτε μαζί μας, ώστε να τα προσθέσουμε στην ιστοσελίδα μας.

Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια

 • 15/3/1915

Μιλτιάδης Χατζηγιάννης – Χαραλαμπος Χαραλάμπους – Αντώνης Σταυρακέλλης – Ευστράτιος Καπουτσέλλης – Δημήτριος Σάββας – Κομμής Γιαννάκας – Κωνσταντίνος Ντάκος

 • 19/2/1917

Μιλτιάδης Χατζηγιάννης – Χρυσόστομος Γουδής – Χαράλαμπος Χαραλάμπους – Αντώνης Σταυρακέλλης – Νίκος Μιχαήλαρος – Κωνσταντίνος Δημητράκας – Χαράλαμπος Χονδρός

 • 10/2/1919

Μιλτιάδης Χατζηγιάννης – Χαράλαμπος Χαραλάμπους – Αντώνης Σταυρακέλλης – Παναγιώτης Βουγιούκας – Κωνσταντίνος Δημητράκας – Νίκος Μιχαήλαρος

 • 20/3/1927

Γεώργιος Στ. Κοφτερός – Κωνσταντίνος Δημητράκας – Παναγιώτης Γ. Μιχαήλαρος – Γεώργιος Στυψανός – Χαράλαμπος Κασκαβάλης – Παναγιώτης Βουγιούκας

 • 17/2/1929

Χαράλαμπος Κασκαβάλης – Κωνσταντίνος Δημητράκας – Παναγ. Βουγιούκας – Σταύρος Μιχαήλαρος – Παναγιώτης Γ. Μιχαήλαρος – Μιλτιάδης Χατζηγιάννης – Γεωργιος Στυψανέλης

 • 29/3/1931

Παναγιώτης Μιχαήλαρος – Γεώργιος Κοφτερός – Κωνσταντίνος Δημητράκας – Γεώργιος Τσουλακης – Παναγιώτης Βουγιούκας – Παναγιώτης Αμπατζής – Σταύρος Μιχαήλαρος

 • 12/2/1933

Παναγιώτης Μιχαήλαρος – Γεώργιος Κοφτερός – Κωνσταντίνος Δημητράκας – Παναγιώτης Αμπατζής – Παναγιώτης Βουγιούκας – Γεώργιος Στυψανός – Σταύρος Μιχαήλαρος

 • 10/2/1935

Παναγιώτης Μιχαήλαρος – Γεώργιος Κοφτερός – Κωνσταντίνος Δημητράκας – Γεώργιος Τσουλακης – Κλεάνθης Μενεμενιός – Παναγιώτης Αμπατζής – Σταύρος Μιχαήλαρος

 • 14/2/1937

Παναγιώτης Μιχαήλαρος – Γεώργιος Κοφτερός – Παλής Ζωγάς – Γεώργιος Στυψανέλλης – Παναγιώτης Αμπατζής – Σταύρος Μιχαήλαρος – Κλεάνθης Μενεμενιός

 • 13/3/1939

Παναγιώτης Μιχαήλαρος – Γεώργιος Κοφτερός – Παλής Ζωγάς – Γεώργιος Στυψανέλλης – Χαράλαμπος Κασκαβάλης – Σταύρος Μιχαήλαρος – Κλεάνθης Μενεμενιός

 • 26/9/1942

Παναγιώτης Μιχαήλαρος – Παναγιώτης Καλογεράς – Παλής Ζωγάς – Γεώργιος Στυψανέλλης – Χαράλαμπος Κασκαβάλης – Σταύρος Μιχαήλαρος – Κλεάνθης Μενεμενιός

 • 15/8/1944

Χαράλαμπος Χατζηδημητρίου – Γεώργιος Τζιτζής – Χαράλαμπος Δρακούλας – Φώτιος Γιαννάκας – Ευστράτιος Καρπετάς – Χρήστος Αναγνωστής – Αλκιβιάδης Χατζηδημητρίου

Παναγιώτης Μιχαήλαρος – Παναγιώτης Καλογεράς – Παλής Ζωγάς – Γεώργιος Στυψανέλλης – Χαράλαμπος Κασκαβάλης – Σταύρος Μιχαήλαρος – Κλεάνθης Μενεμενιός

 • 7/10/1951

Ευστράτιος Κομνηνάκης – Παναγιώτης Καλογεράς – Κωνσταντίνος Χατζηπαλαιολόγου – Νικόλαος Μάρρας – Μιλτιάδης Βουγιούκας – Ιωάννης Κουντουρέλλης – Νίκος Ηλίας

 • 15/1/1956

Ευστράτιος Κομνηνάκης – Παναγιώτης Καλογεράς – Κωνσταντίνος Χατζηπαλαιολόγου – Νικόλαος Μάρρας – Μιλτιάδης Βουγιούκας – Ιωάννης Κουντουρέλλης – Νίκος Ηλίας

 • 24/1/1960

Ιγνάτιος Ντάκος – Βασίλης Κουντουρέλλης – Κωνσταντίνος Καλαμπότζας – Νίκος Δεληδούκας – Δημήτριος Κούτρος – Γεώργιος Ν. Χατζόγλου

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Ευστράτιος Κομνηνάκης – Κωνσταντίνος Χατζηπαλαιολόγου – Αλκυβιάδης Χατζηδημητρίου

 • 23/2/1964

Βασίλειος Κουντουρέλλης – Μιλτιάδης Π. Βουγιούκας – Κωνσταντίνος Καλαμπότζας – Ιγνάτιος Ντάκος – Νίκος Μάρρας – Δημήτριος Κούτρος – Γεώργιος Ν. Χατζόγλου

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Μιχαήλ Ι. Γουδής – Ευστράτιος Α. Γιανακέλλης – Παναγιωτης Αντ. Κρέτζας

 • 31/1/1968

Νίκος Καμπάκος – Νίκος Σπανός – Κωνσταντίνος Καλαμπότζας – Κωνσταντίνος Σταματίου – Χριστόφορος Παρασχέλλης – Κωνσταντίνος Γυρέλλης – Ευστράτιος Χατζόγλου

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Δημήτριος Καγιαρός – Σταύρος Καλλιντζής – Μιχαήλ Ψαρρός

 • 12/10/1969

Γεώργιος Φωτεινός – Κωνσταντίνος Καλαμπότζας – Δημήτριος Μόσχος – Παναγιώτης Μακρογιάννης – Χαράλαμπος Ψούχλος – Χριστόφορος Παρασχέλλης – Νίκος Γ. Χατζηδημητρίου

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Γυρέλλης Κων/νος – Γεώργιος Πατσελλής – Μιχαήλ Κουστάκος

 • 10/2/1974

Γεώργιος Φωτεινός – Παναγιώτης Μακρογιάννης – Κωνσταντίνος Δάσος – Χαράλαμπος Χατζηπαλαιολόγου – Ιγνάτιος Δημοσθένους – Κωνσταντίνος Καμπάκος – Νίκος Χατζηδημητρίου

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Κωνσταντίνος Σταματίου – Παναγιώτης Κοπτερός – Νίκος Δεληδούκας

 • 10/2/1978

Παναγιώτης Μακρογιάννης – Κωνσταντίνος Καμπάκος – Χαραλαμπος Χατζηπαλαιολόγου – Κωνσταντίνος Δάσος – Χριστ. Ζαφειρέλλης – Γεώργιος Μακροδούλης – Παράσχος Χατζηγιάννης

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Χαράλαμπος Χατζόγλου – Χρυσόστομος Διαμαντής – Δεληδούκας Θεόδωρος

 • 17/2/1982

Παναγιώτης Μακρογιάννης – Κωνσταντίνος Καμπάκος – Κωνσταντίνος Λίγκας – Χριστοφορος Κουλίκας – Χαράλαμπος Χατζηπαλαιολόγου – Γρηγόριος Τσακύρης – Κωνσταντίνος Σαραγάς

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Θεόδωρος Δεληδούκας – Χρυσόστομος Διαμαντής – Χαράλαμπος Χατζόγλου

 • 17/2/1986

Παναγ. Μακρογιάννης – Κωνσταντίνος Καμπάκος – Ευστράτιος Ανδρέου – Παναγιώτης Γεωρ. Κουλίκας – Χαράλαμπος Αλκ. Χατζηδημητρίου – Κωνσταντίνος Λίγκας – Μπαντάς Χαράλαμπος

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Mιχάλης Α. Γρημάνης – Δημήτριος Ψούχλος – Χριστόφορος Κουλίκας

 • 18/2/1990

Παναγιώτης Μακρογιάννης – Κωνσταντίνος Καμπάκος – Ευστράτιος Ανδρέου – Παναγιώτης Γεωρ. Κουλίκας – Χαράλαμπος Αλκ. Χατζηδημητρίου – Κωνσταντίνος Λίγκας – Χαράλαμπος Καρλάφτης

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Μιχαήλ Α. Γρημάνης – Ιωάννης Γκαγκάρας – Αθανάσιος Βασιλελλης

 • 19/3/1994

Παναγιώτης Μακρογιάννης – Κωνσταντίνος Καμπάκος – Ευστράτιος Ανδρέου – Παναγιώτης Γεωρ. Κουλίκας – Γεώργιος Καρακωνσταντής – Κωνσταντίνος Λίγκας – Χαράλαμπος Καρλάφτης

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Αθανάσιος Βασιλελλης – Γεώργιος Μιμικέλης – Δημήτριος Ανδρέου

 • 22/4/1999

Μιχαήλ Μακρογιάννης – Γεώργιος Τζάνος – Χριστ. Χατζόγλου – Ευστράτιος Τσουλέλλης – Ευστράτιος Γιακαλής – Γεώργιος Μιμικέλλης – Παναγιώτης Σταμπουλής – Δημήτριος Μαρμαρινός

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Ιωάννης Σαρίκας – Δημήτριος Μπαντάς – Γεώργιος Σαπναδέλλης

 • 26/4/2003

Γεώργιος Τζάνος – Στέλιος Πατσελής – Κοπτερός Φώτης – Ευστράτιος Χατζηδέλος – Αντώνιος Τσακύρης – Απόστολος Γιακαλής – Καμπάκος Δημήτριος

 • 5/6/2007

Μαρμαρινός Παναγιώτης – Ανδρέου Ευστράτιος – Γιαννής Ευάγγελος – Καλλιντζής Ευστράτιος – Κουλίκας Χαράλαμπος – Φώτης Βασιλέλλης – Βουδούρης Γεώργιος

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Ευστράτιος Ζαφειρέλλης – Ποσειδώνας Γιαννακής – Χαράλαμπος Μόσχος

 • 5/6/2011

Χρυσόστομος Γουδής (πρόεδρος) – Μιχαήλαρος Σταύρος (αντιπρόεδρος) – Σαρίκας Ιωάννης (γραμματέας) – Συμεών Λευτέρης (ταμίας) – Μαρμαρινός Δημήτριος, Γκαγκάρας Ιωάννης, Γίδαρης Κωνσταντίνος (μέλη)

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Καγιαρός Χρυσόστομος – Καπούτσος Νικόλαος – Μακρογιάννης Νικόλαος

Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σαραγάς Ιγνάτιος του Μιλτιάδη

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλογεράς Χαράλαμπος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μαντατής Θεόδωρος

ΤΑΜΕΙΑΣ: Ραπτέλλης Νικόλαος

ΜΕΛΗ: Ραπτέλλης Γεώργιος, Χατζηκυριαζής Κωνσταντίνος, Ψωμάς Δημήτριος


ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Δεληδούκας Νικόλαος του Θεοδώρου, Καλαμάς Χαράλαμπος, Κουλίκας Γεώργιος του Χριστοφόρου

Ίδρυση

Το Γεωργικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής Λέσβου «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» ιδρύθηκε το 1915 και αποτελεί συνέχεια του υφιστάμενου από το έτος 1774 πρώτου Σωματείου, του «Ισναφίου των Ζευγάδων», που αργότερα ονομάστηκε «Μεγάλο Ισνάφι», για να ξεχωρίζει από τις άλλες μικρότερες συντεχνίες που δημιουργήθηκαν κατοπινά.

Σκοπός

Σκοπός του Σωματείου είναι η μελέτη, η προστασία και η προαγωγή των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, η ανάπτυξη του πνεύματος φιλαλληλίας και αγάπης μεταξύ των μελών του, η προσπάθεια για πνευματική και ηθική καλλιέργεια των μελών του, η μέριμνα για τη διάσωση των τοπικών εθίμων, η τήρηση της παράδοσης σύμφωνα προς τα ιστορικά και θρησκευτικά καθιερωμένα της τέλεσης του Πανηγυριού του Ταύρου εις μνήμη του θαυματουργού Αγίου Χαραλάμπους, η συμβολή του σε έργα ευπρέπειας και βελτίωσης των κοινοτικών χώρων.

Επέτειος γιορτή του Σωματείου είναι η 10η Φεβρουαρίου κάθε έτους, κατά την οποία γιορτάζεται η μνήμη του προστάτη Αγίου Χαραλάμπους. Κατά την ημέρα αυτή, τελείται Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία με τη μέριμνα του Σωματείου.

Όπως πάντα και σήμερα τη φροντίδα του καθιερωμένου Πανηγυριού του Ταύρου έχει το Γεωργικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής Λέσβου «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» εις μνήμη του προστάτη του θαυματουργού Αγίου Χαραλάμπους. Το Σωματείο καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την επιτυχή, ευπρεπή και θεαματική οργάνωση και διεξαγωγή του Πανηγυριού, τηρώντας τη παράδοση, το τοπικό χρώμα και το εθνικοθρησκευτικό περιεχόμενό του, προσαρμοσμένο στις σύγχρονες απαιτήσεις της τουριστικής προβολής και σκοπιμότητας. Ιδιαίτερα μεριμνεί για την ευπρεπή εμφάνιση και επισκευή των δύο εξωκλησιών του Αγίου Χαραλάμπους τόσο στη τοποθεσία «Ταύρος» (που χτίστηκε από το «Μεγάλο Ισνάφι» αμέσως μετά το περιστατικό του Μαλομύτη και ανακαινισμένο τακτικά βάσταξε ως το 1922, οπότε καταστράφηκε από πυρκαγιά και ξαναχτίστηκε από θεμελίου), όσο και στην τοποθεσία «Σταλός» (όπου διοργανώνονται οι ιππικοί αγώνες). Επιπρόσθετα καταβάλλει κάθε προσπάθεια από πλευράς οργάνωσης των παραδοσιακών ιππικών αγώνων και εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τους πανηγυριστές και τους επισκέπτες. Σ’ αυτά τα πλαίσια περιλαμβάνεται και η δεντροφύτευση και ύδρευση της τοποθεσίας «Σταλός» και η προστασία και άψογη περιποίηση του αλσυλλίου και των λοιπών εγκαταστάσεων εκεί.