Πολυμεσικό Υλικό – Εξιστόριση ιστορικού και λειτουργικού του Πανηγυριού του Ταύρου

Στο video εξιστορείται το ιστορικό και το τελετουργικό του Πανηγυριού του Ταύρου.

Πολυμεσικό υλικό – Πανηγύρι Ταύρου 1987

Videos από το Πανηγύρι του Ταύρου το 1987

Μέρος Α

Μέρος Β

Μέρος Γ

Πολυμεσικό υλικό – Πανηγύρι Ταύρου 1991

Videos από το Πανηγύρι του Ταύρου το 1991

Μέρος Α

Μέρος Β

Μέρος Γ