Πολυμεσικό υλικό – Πανηγύρι Ταύρου 1994

Videos από το Πανηγύρι του Ταύρου το 1994 Μέρος Α https://www.youtube.com/watch?v=-IrwTrEqvX0 Μέρος Β https://www.youtube.com/watch?v=ZxKYp0ZzBk0 Μέρος Γ https://www.youtube.com/watch?v=XLJKVS-Y28E Μέρος Δ https://www.youtube.com/watch?v=-xsorzsQ7IY

Πολυμεσικό υλικό – Πανηγύρι Ταύρου 1995

Videos από το Πανηγύρι του Ταύρου το 1995 Μέρος Α https://www.youtube.com/watch?v=fxolCtxOzwc Μέρος Β https://www.youtube.com/watch?v=zaN-Xrk0V2k Μέρος Γ https://www.youtube.com/watch?v=PeMcilG77uY

Πολυμεσικό υλικό – Πανηγύρι Ταύρου 1996

Videos από το Πανηγύρι του Ταύρου το 1996 Μέρος Α https://www.youtube.com/watch?v=CJYxsp8OHEQ Μέρος Β https://www.youtube.com/watch?v=TjUeaSHaU3s Μέρος Γ https://www.youtube.com/watch?v=1CJC1uzUXjs Μέρος Δ https://www.youtube.com/watch?v=HzXENJKFiqE

Πολυμεσικό υλικό – Πανηγύρι Ταύρου 2015 – Άλογα

Αγία Παρασκευή Λέσβου - Πανηγύρι Ταύρου 2015 - Άλογα Video Clip του Διονύση Κωστάκη Μουσικός σκοπός: «Ερ Χαντζιλέρ» ή «Αυγερινός», πατινάδα, αργός σκοπός της αυγής https://www.youtube.com/watch?v=AsI4nkSKlYs

Πολυμεσικό υλικό – Πανηγύρι Ταύρου 1997

Videos από το Πανηγύρι του Ταύρου το 1997 Μέρος Α http://www.youtube.com/watch?v=DmEbYKiB0Gc Μέρος Β http://www.youtube.com/watch?v=m5uRh1w2KSE

Πολυμεσικό υλικό – Πανηγύρι Ταύρου 1998

Videos από το Πανηγύρι του Ταύρου το 1998 Μέρος Α https://www.youtube.com/watch?v=Lb5qPyqKpvc Μέρος Β http://www.youtube.com/watch?v=p0WCxvnk8X0 Μέρος Γ http://www.youtube.com/watch?v=Ku8IhXin61A Μέρος Δ https://www.youtube.com/watch?v=ko47boatMN0

Πολυμεσικό υλικό – Πανηγύρι Ταύρου 2015 – Περιφορά

Αγία Παρασκευή Λέσβου (Oasis Cafe Bar) - Πανηγύρι Ταύρου 2015 - Περιφορά Video Clip του Διονύση Κωστάκη https://www.youtube.com/watch?v=-vYXg1Kl_To

Πολυμεσικό υλικό – Πανηγύρι Ταύρου 1999

Videos από το Πανηγύρι του Ταύρου το 1999 Μέρος Α https://www.youtube.com/watch?v=j1OZetc_6eU Μέρος Β http://www.youtube.com/watch?v=CMP7SIqEVPQ Μέρος Γ http://www.youtube.com/watch?v=HrJZd6pNNZw Μέρος Δ http://www.youtube.com/watch?v=WPyWWVGVZxI Μέρος Ε http://www.youtube.com/watch?v=qdtsCwbpKxw

Πολυμεσικό υλικό – Πανηγύρι Ταύρου 2002

Videos από το Πανηγύρι του Ταύρου το 2002 Μέρος Α http://www.youtube.com/watch?v=xddnomlh3j8 Μέρος Β http://www.youtube.com/watch?v=jXpT5gZWukw Μέρος Γ http://www.youtube.com/watch?v=jTcTmtViPVI Μέρος Δ http://www.youtube.com/watch?v=xR2yER5z3Jw

Πολυμεσικό υλικό – Πανηγύρι Ταύρου 2000

Videos από το Πανηγύρι του Ταύρου το 2000 Μέρος Α https://www.youtube.com/watch?v=iUn5sz93r-E Μέρος Β https://www.youtube.com/watch?v=h6tDx1Erw-o Μέρος Γ http://www.youtube.com/watch?v=ZPirXvAWtks