Πολυμεσικό υλικό – Πανηγύρι Ταύρου 1990

Videos από το Πανηγύρι του Ταύρου το 1990 Μέρος Α https://www.youtube.com/watch?v=_VYZr5Ppth0 Μέρος Β https://www.youtube.com/watch?v=Q6mYYht-e-g Μέρος Γ https://www.youtube.com/watch?v=pgTY_7mlEuw Μέρος Δ http://www.youtube.com/watch?v=BQ87j8G7304

Πολυμεσικό υλικό – Πανηγύρι Ταύρου 1993

Videos από το Πανηγύρι του Ταύρου το 1993 Μέρος Α https://www.youtube.com/watch?v=2GGLoFU0POM Μέρος Β https://www.youtube.com/watch?v=X5k3pLDu6Tg Μέρος Γ https://www.youtube.com/watch?v=H9LZ1DaMRmA Μέρος Δ https://www.youtube.com/watch?v=QMrP9_i_5ds

Πολυμεσικό υλικό – Πανηγύρι Ταύρου 1992

Videos από το Πανηγύρι του Ταύρου το 1992 Μέρος Α https://www.youtube.com/watch?v=IKtPv5M3lVM Μέρος Β http://www.youtube.com/watch?v=d3FKWttoyc4

Πολυμεσικό υλικό – Πανηγύρι Ταύρου 1994

Videos από το Πανηγύρι του Ταύρου το 1994 Μέρος Α https://www.youtube.com/watch?v=-IrwTrEqvX0 Μέρος Β https://www.youtube.com/watch?v=ZxKYp0ZzBk0 Μέρος Γ https://www.youtube.com/watch?v=XLJKVS-Y28E Μέρος Δ https://www.youtube.com/watch?v=-xsorzsQ7IY

Πολυμεσικό υλικό – Πανηγύρι Ταύρου 1995

Videos από το Πανηγύρι του Ταύρου το 1995 Μέρος Α https://www.youtube.com/watch?v=fxolCtxOzwc Μέρος Β https://www.youtube.com/watch?v=zaN-Xrk0V2k Μέρος Γ https://www.youtube.com/watch?v=PeMcilG77uY

Πολυμεσικό υλικό – Πανηγύρι Ταύρου 1996

Videos από το Πανηγύρι του Ταύρου το 1996 Μέρος Α https://www.youtube.com/watch?v=CJYxsp8OHEQ Μέρος Β https://www.youtube.com/watch?v=TjUeaSHaU3s Μέρος Γ https://www.youtube.com/watch?v=1CJC1uzUXjs Μέρος Δ https://www.youtube.com/watch?v=HzXENJKFiqE

Πολυμεσικό υλικό – Πανηγύρι Ταύρου 2015 – Άλογα

Αγία Παρασκευή Λέσβου - Πανηγύρι Ταύρου 2015 - Άλογα Video Clip του Διονύση Κωστάκη Μουσικός σκοπός: «Ερ Χαντζιλέρ» ή «Αυγερινός», πατινάδα, αργός σκοπός της αυγής https://www.youtube.com/watch?v=AsI4nkSKlYs